« لا أحبّه، وهو لا يريدني »… ذوو إعاقة يُجبَرون على الزواج « بمن يشبهونهم

Learn Love

لا تخفى على أحد، الظروف الصعبة التي يعيشها ذوو الإعاقة، خاصةً في البلدان التي لا توفر لهم أبسط المقومات اللازمة لمساعدتهم في احتياجاتهم الخاصة. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ يُجبَر بعضهم على الزواج من أشخاص لم يختاروهم، لأن الأهل يعتقدون أن ذلك أفضل لمستقبلهم.البعض يتزوجون، رغماً عنهم، من أشخاص يعانون من حالات مشابهة، وآخرون لا يسمح لهم ذووهم بالارتباط بأشخاص من غير ذوي الإعاقة، قائلين إنهم لن يتحملوهم، ولن يكونوا قادرين على استكمال الحياة معهم بصورة مرضية.مقطع من مقال على موقع Raseef22 رصيفــ22 بعنوان: « لا أحبّه، وهو لا يريدني »… ذوو إعاقة يُجبَرون على الزواج « بمن يشبهونهم ».للمزيد: https://raseef22.net/article/1084651

Voir l’article original

סחר בבעלי חיים

The Owl Criminology

מי צריך דארקנט: הרשתות החברתיות הפכו זירת מסחר לא חוקי בחיות

לפי המרכז לרשתות בלתי חוקיות ופשע מאורגן בינ »ל, הרשתות החברתיות הפכו לשוק השחור הגדול ביותר לסחר בחיות בר, כשפייסבוק ואינסטגרם הן הפלטפורמות המועדפות על סוחרים. השאלה היא מתי נגיע לנקודות האל חזור? https://www.calcalist.co.il/technology/article/S1nkhkqnO

תופעת הסחר בבעלי חיים היא תופעה כל כך נרחבת עד כי אנחנו איננו מודעים להיקפה האמיתי. למעשה אנו חוזים רק בקצה הקרחון. בתחום תופעה זאת אנו מחשיבים:

• סחר בשווקים פתוחים

• חנויות לממכר בעלי חיים

• סחר מאסיבי ברשת האינטרנט.

• סחר שמתבצע מתוך בתים פרטיים

תופעה זו אינה מסתכמת בהצגתו של בעל החיים לקונה הפוטנציאלי בשוק או חנות. התופעה כוללת בתוכה את גידול בעלי החיים בתנאים שאינם מפוקחים, הובלתם אל נקודת המכירה וממנה בכלי רכב שאינם מותאמים לכך ושלא קיבלו את הרשיון המתאים להובלת בעלי חיים. לעתים בעלי החיים מובלים בתוך תאי מטען של רכבים פרטיים, או בכלי רכב פתוחים.והעברתם לקונים.

https://ptroa.org.il/%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/

Voir l’article original

Phönizische Schrift

Euskaditik Libanoeraino - من أوسكادي إلى لبنان

Die phönizische Schrift ist eine linksläufige Konsonantenschrift aus 22 Zeichen, deren Reihenfolge das Abdschad übernommen hat unddie vom 11. bis 5. Jahrhundert v.Chr. im Libanon, in Palästina undin Syrien verwendet wurde. Mit ihrwurden nicht nur die phönizischeSprache, sondern lange auch die aramäische, hebräische und andere semitische Sprachen geschrieben.

https://www.deutsche-fernschule.de/wp-content/uploads/2015/05/Phoenizische_Schrift__Wikipedia_.pdf

Voir l’article original

La higiene entre los antiguos egipcios

En el antiguo Egipto, como ahora, la higiene iba unida a la salud, como en el caso de la eliminación del vello corporal para evitar infestaciones de insectos y parásitos. Pero también iba unida a la belleza y el buen aspecto. Por ejemplo, algunos papiros médicos de la época, como el Papiro Ebers, daban recetas para oler bien y tener la piel hidratada.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/higiene-entre-antiguos-egipcios_15894

L’Institut de Carthage, l’européanisation des arts et des savoirs en Tunisie

Forum Carthaginois

À l’époque coloniale, la culture intellectuelle française s’est installée en Tunisie à travers le système d’enseignement et les structures de recherches scientifiques, économiques, historiques, archéologiques et sociales, dont l’Institut de Carthage fut un organe prolifique.

Initialement nommé l’Association Tunisienne des Lettres, Sciences et Arts, l’Institut de Carthage, créée en 1893 par le médecin et historien d’origine lyonnaise Louis Bertholon, eut pour vocation de renforcer, soutenir et promouvoir le travail des intellectuels et des artistes européens installés en Tunisie. Selon l’essayiste Annie Krieger-Krynicki, la société avait aussi pour objectif «la centralisation de la documentation sur l’Afrique du Nord, à travers les sections artistique, musicale et de latinité ou celle des sciences morales et sociales.»

L’Institut compte parmi ses membres dirigeants, le poète Fernand Huard (refondateur), Candide Combet (président), l’officier de l’Instruction publique Louis Carton (vice-président d’honneur) ou encore, l’archéologue et conservateur du Musée de Carthage Alfred Louis Delattre (président d’honneur).

La…

Voir l’article original 359 mots de plus

Pumpkin pilaf with Caspian smoked white fish, delicious village cuisine (Iran-Azebaijan)- Kend Işleri

Pilaf de potiron au poisson blanc fumé de la Caspienne, une délicieuse cuisine de village. Cette vidéo a été tournée dans la ville d’Astara basée à la frontière Iran-Azerbaïdjan. Nous allons vous montrer le mode de vie et les délicieuses recettes du village.

Kabbale et Symbolisme

Le Sefer Yetsirah, à l’origine de la doctrine des Sephiroth, est un livre de cosmogonie juive rédigé entre le IIIe et le VIe siècle, apparemment en terre d’Israël. Il a donné lieu à une littérature entière de commentaires, rationalistes ou mystiques, en faisant un traité fondamental de la Kabbale. Du XIIIe au XVIe siècle, cette conception du monde se répandit hors des cercles d’initiés et influença longuement le monde occidental tant en matière de philosophie, d’ésotérisme que de création artistique. Plus que le caractère spécifiquement juif, c’est son mode de penser qui lui confère un rôle culturel important par ses analogies, ses affinités occultes, ses sympathies, ses subordinations et ses hiérarchies complexes.

https://institutfrancaisdepsychanalyse.com/larbre-de-vie-des-kabbalistes/

רבינדרנת טאגור

רבינדרנט טאגור היה משורר, פילוסוף, מחנך, מוזיקאי, צייר, שחקן והסופר ההודי הראשון שזכה בפרס נובל לספרות. במה זכה אפוא כי ייקרא על שמו רחוב מרכזי, אף שלא היה עסקן מפלגת פועלים או רביזיוניסט מזרח אירופי?

https://www.tlvstreets.com/%D7%98%D7%90%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%AA.html

ספרים מתורגמים לעברית

https://greenbrothers.co.il/search?type=product&q=%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%AA%20%D7%98%D7%90%D7%92%D7%95%D7%A8

لـورنـا والـتّـراث الـمـعـمـاري الـبـغـدادي

sabahalnassery بـيـن دجـلـة والـفـرات مـدونـة الـدّكـتـور صـبـاح الـنّـاصـري

الـدّكـتـور صـبـاح الـنّـاصـري

عـنـدمـا وصـلـت الـشّـابـة لـورنـا هـيـلـز مـن لـنـدن إلى بـغـداد في شـهـر آب 1950، كـان في انـتـظـارهـا شـاب بـغـدادي كـانـت قـد تـعـرّفـت عـلـيـه في لـنـدن، في مـعـهـد سـلـيـد لـلـفـنّ  Slade school of Fine Art  الّـذي درسـا كـلاهـمـا فـيـه. وكـان قـد طـلـب يـدهـا مـن أبـيـهـا قـبـل أن يـعـود إلى الـعـراق في الـعـام الـسّـابـق، 1949. وهـا هي تـلـحـق بـه في بـغـداد.

واصـطـحـبـهـا الـشّـاب مـن الـمـطـار إلى بـيـت أهـلـه، وعـقـد قـرانـه عـلـيـهـا في الأسـبـوع الـتّـالي. ثـمّ أنـجـبـت لـه بـنـتـيـن كـبـرتـا في بـغـداد. وعـاشـوا مـعـاً سـنـوات طـويـلـة حـتّى تـوفي الـبـغـدادي في  1961 ، وتـرك الإنـكـلـيـزيـة وحـدهـا مـع الـبـنـتـيـن …

ولا شـكّ في أنّ أغـلـب قـرّائي يـعـرفـون تـكـمـلـة الـقـصّـة، فـقـد قـرأوهـا مـراراً، ويـعـرفـون أنّ الـشّـاب الـعـراقي هـو  الـفـنّـان جـواد سـلـيـم وأنّ الإنـكـلـيـزيـة أصـبـحـت، بـعـد زواجـهـا بـه، لـورنـا سـلـيـم.

وكـانـت بـغـداد مـا تـزال تـحـتـفـظ بـكـثـيـر مـن أبـنـيـتـهـا الـقـديـمـة ومـنـازلـهـا الـتّـراثـيـة الّـتي جـذبـت بـأصـالـة أنـمـاطـهـا وأسـالـيـبـهـا هـذه الإنـكـلـيـزيـة الّـتي لـم تـكـن قـد رأت مـثـلـهـا مـن…

Voir l’article original 3 588 mots de plus

The Threat of a Water Shortage in the Maghreb

June 2019: dead trees due to drought in the Macta basin (north-west Algeria)
Water Alternatives/Flickr

 

In February 2020, Arezki Baraki, CEO of the agency in charge of dams was reassuring: “Algeria’s situation is not alarming, nor is it suffering from hydric stress”. And yet, neither his country nor its neighbours still satisfy the minimal requirement of 1,000 cubic metres per capita, below which social life and economic development are impeded, if we are to believe the Swedish specialist Martin Falkenmark.

Consequently, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the World Resources Institute (WRI)1 have both contradicted the Algerian official and declared the Maghreb in a state of acute hydric stress.

https://orientxxi.info/magazine/the-threat-of-a-water-shortage-in-the-maghreb,3869